External sources of information

  Maritime Transport and Future Policies

  Perspectives from the North Sea Region

  Link

  North Atlantic Ocean Clusters

  Increased opportunities through cooperation

  Link

   Clusters Are Individuals

  Creating Economic Growth through Clusters Policies for Cluster Management Excellence

  Link

  The Leading Maritime Capitals of the World

  Link

  BIMCO Manpower Update - 2010

  Report by BIMCO concerning the supply and demand of maritime labour.

  Link

  Facilitating Maritime Competence Development

  Article by Lisa S. Froholt in Mercator 2011

  PDF

  In search of Maritime Clusters

  Article by Henrik Sornn-Friese in Mercator 2007

  PDF

  The Blue Denmark: Is it a labour mobility cluster?

  Article by Henrik Sornn-Friese and Carsten Ørts Hansen, 2012

  Link

  The Economic Significance of Maritime Clusters

  Report by The Danish Shipowner's Association, 2010

  Link

  SIRC Symposium 2011

  Compliation of the Seafarers International Research Centre proceedings, 2011

  Link

   Eksterne informationskilder

   Produktivitetseffekter af uddannelse og generelt uddannelsesløft i den private sektor - En analyse på baggrund af en detaljeret uddannelsesopdeling

   Rapporten er udgivet i DJØFs analysebrev DeFacto, og er  udarbejdet i samarbejde mellem CEBR (Centre for Economic and Business Research) og DJØF.

   Link

   Behovsanalyse for udvikling af en skibsinspektøruddannelsen

   En kvalitativ og kvantitativ analyse gennemført med deltagelse af 45 danske og 8 nordeuropæiske maritime organisationer, primært rederier.

   Link

   Viden Skaber Vækst

   Rapport udarbejdet af forsknings- og innovationsstyrelsen

   Link

   Effektmåling af videnpilotordningen for små og mellemstore virksomheder

   Rapport udarbejdet af forsknings- og innovationsstyrelsen

   Link

   Søfartspolitisk Vækststrategi 2003

   Rapport udarbejdet af Søfartsstyrelsen

   Link

   Beskæftigelse og Produktion i Det Blå Danmark

   En rapport udarbejdet af Dansk Metal, Danske Maritime og Danmarks Rederiforening

   Link

   Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence

   En rapport uarbejdet af Søfartsstyrelsen

   Link